Exel Oyj:n tilinpäätöstiedote 2007

EXEL OYJ  PÖRSSITIEDOTE  27.2.2008 klo 11.00 1 (15)               

EXEL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2007                       

Yhteenveto                                   

- Liikevaihto nousi 113,5 (112,4) miljoonaan euroon eli 1,0 prosenttia     
edellisestä vuodesta                              
- Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 28,1 (30,4) miljoonaa euroa    
- Liikevoitto vuonna 2007 oli 4,8 (0,4) miljoonaa euroa eli 4,2 (0,3) prosenttia
liikevaihdosta sisältäen -5,3 (-6,7) miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä    
- Neljännen neljänneksen liikevoitto oli 0,7 (0,6) miljoonaa euroa eli 2,4 (2,1)
prosenttia liikevaihdosta sisältäen -1,1 (0,0) miljoonaa euroa kertaluonteisia 
eriä                                      
- Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen ja oli +2,6 (+5,2)    
miljoonaa euroa                                 
- Osakekohtainen tulos vuonna 2007 oli 0,17 (-0,06) euroa laskettuna      
katsauskauden lopun osakemäärälle                        
- Teollisuus-liiketoiminta eli Exel Composites jatkoi positiivista kehitystä  
läpi koko kertomusvuoden ja teki historiansa parhaimman tuloksen parantaen   
liikevoittoaan 70 prosentilla. Sen osuus konsenin liikevaihdosta oli 88 %    
- Sport-liiketoiminnan eli Exel Sports Brandsin kehitys oli erittäin      
epätyydyttävä vähentyneen myynnin ja edelleen jatkuvan liiketappion vuoksi   
- Hallitus ehdottaa jaettavaksi osinkoa 0,20 (0,20) euroa osakkeelta      
- Vesa Korpimies nimitetään uudeksi toimitusjohtajaksi 10.4.2008 alkaen     


Toimitusjohtaja Göran Jönsson:                         

”Teollisuus-liiketoiminta, joka tunnetaan nykyisin nimellä Exel Composites,   
kärsi kysynnän hiljenemisestä urheiluvälineteollisuudessa, tuulienergiassa ja  
antennisuojaprofiilimarkkinoilla. Myynnin hyvä kehitys muissa uusissa      
sovelluksissa ja parantunut tehokkuus vaikuttivat kuitenkin positiivisesti   
kannattavuuteen. Pacific Compositesin integraatio on onnistunut hyvin ja sen  
akvisitiolla 28.2.2006 on ollut merkittävä vaikutus Exel Compositesin tuloksen 
positiiviseen kehitykseen johtaen liiketoiminnan historian parhaaseen tulokseen.
Exel Compositesin organisaation hienosäätämistä tullaan jatkamaan. Lisäksi   
panostetaan kannattavan myynnin kasvuun avainsegmenteissä sekä orgaanisesti että
kansainvälisesti.                                

Sport-liiketoiminta, joka tunnetaan myös nimellä Exel Sports Brands, kärsi   
edelleen alhaisesta myynnistä mikä johtui tuotteiden läpimenossa tapahtuneista 
ongelmista koko organisaatiossa. Exel Sports Oy:n toimitusjohtaja vaihdettiin  
marraskuun 2007 alussa tavoitteena täydellinen suunnanmuutos. Viimeisen     
vuosineljänneksen aikana tehtiin merkittäviä toimenpiteitä organisaation    
sopeuttamiseksi nykytilanteeseen, alihankinnan parantamiseksi ja liian suuriin 
tuotevarastoihin sidotun pääoman vähentämiseksi. Tarvitaan kuitenkin vielä   
paljon toimenpiteitä ennen kuin Exel Sports Brandsin kannattavuus palautuu   
hyväksyttäväksi.”                                
KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, milj. euroa                  
(tilintarkastamaton)                              

--------------------------------------------------------------------------------
|       | 1.10. - | 1.10. - | Muutos % |  1.1. - |  1.1. - | Muutos % |
--------------------------------------------------------------------------------
|       | 31.12. | 31.12. |     |  31.12. |  31.12. |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|       |  2007 |  2006 |     |   2007 |   2006 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto |  28,1 |  30,4 |   -7,6 |  113,5 |  112,4 |   1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto |   0,7 |   0,6 |   5,2 |   4,8 |   0,4 | 1.138,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| %      |   2,4 |   2,1 |     |   4,2 |   0,3 |     |
| liikevaihdos |     |     |     |     |     |     |
| ta      |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden  |  -0,0 |  -0,0 |  -88,9 |   2,0 |   -0,7 |  374,2 |
| tulos    |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  |  23,5 |  24,4 |   -3,4 |   23,5 |   24,4 |   -3,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen  |  27,9 |  27,5 |   1,4 |   27,9 |   27,5 |   1,4 |
| nettovelka  |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu  |  56,3 |  58,1 |   -3,0 |   56,3 |   58,1 |   -3,0 |
| pääoma    |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman |  -0,6 |  -0,3 |     |   8,4 |   -2,9 |     |
| tuotto, %  |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun  |   1,3 |   4,9 |     |   7,3 |   1,2 |     |
| pääoman   |     |     |     |     |     |     |
| tuotto, %  |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuus |  31,3 |  29,9 |     |   31,3 |   29,9 |     |
| -      |     |     |     |     |     |     |
| aste, %   |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumis |  118,4 |  112,8 |     |  118,4 |  112,8 |     |
| -aste %   |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, |  0,00 |  0,00 |     |   0,17 |  -0,06 |     |
| laimennettu, |     |     |     |     |     |     |
| euroa    |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma     |  1,98 |  2,05 |     |   1,98 |   2,05 |     |
| pääoma/osake |     |     |     |     |     |     |
| , euroa   |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


IFRS-RAPORTOINTI                                

Exel siirtyi vuoden 2005 alusta kansainvälisten IFRS-standardien mukaiseen   
tilinpäätösraportointiin. Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS-standardien 
kirjaamis- ja arvostusperiaatteiden mukaisesti, jotka ovat samat kuin 2006   
tilinpäätöksessä.                                

1.10. - 31.12.2007                               

TULOSKEHITYS                                  

Exel-konsernin liikevaihto pieneni vuoden 2007 viimeisellä vuosineljänneksellä 
7,6 prosenttia 28,1 (30,4) miljoonaan euroon. Vuosineljänneksen liikevaihdosta 
86 prosenttia eli 24,7 (27,3) miljoonaa euroa muodostui Exel Compositesista eli 
Exelin Teollisuus-liiketoiminnasta ja 14 prosenttia eli 3,9 (5,0) miljoonaa   
euroa Exel Sports Brandsista.                          

Exel-konsernin liikevoitto kasvoi viimeisellä neljänneksellä 5,2 prosentilla  
ollen 0,7 (0,6) miljoonaa euroa. Exel Compositesin liikevoitto vuoden      
viimeisellä neljänneksellä parani 38,1 prosenttia ja oli 3,9 (2,8) miljoonaa  
euroa. Exel Sports Brandsin liikevoitto oli negatiivinen ja oli -3,0 (-2,3)   
miljoonaa euroa sisältäen 1,1 miljoonaa euroa poistoja.             

VUOSI 2007                                   

TULOSKEHITYS                                  

Exel-konsernin liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla päätyen 113,5 (112,4)  
miljoonaan euroon.                               

Konsernin päätoimialan, Exel Compositesin, liikevaihto vuonna 2007 oli 104,3  
(105,0) miljoonaa euroa, vähennystä 0,7 %. Liikevaihdon pieneneminen johtui   
sauvojen ja salibandymailojen uudesta valmistusmallista; Exel Composites    
valmistaa ainoastaan putkia Exel Sports Brandsille, mikä johti 7,4 miljoonaa  
euroa pienempään sisäiseen myyntiin. Lisäksi Saksassa sijainneen        
Plastics-liiketoiminnan myynti pienensi myyntiä. Mikäli sisäistä myyntiä Exel  
Sports Brandsille ei oteta huomioon, kasvoi Exel Compositesin myynti 6,4 %   
vuonna 2007. Exel Compositesin osuus konsernin liikevaihdosta oli 88 (83)   
prosenttia vuonna 2007.                             

Exel Sports Brandsin liikevaihto pieneni edellisvuodesta 29,2 % ja oli 13,6   
(19,3) miljoonaa euroa. Lisäksi Exel Sports Brandsin kiinalaisten toimittajien 
toimituksissa oli vakavia myöhästymisiä. Myös tuotannon siirtoon liittyviä   
merkittäviä laatuongelmia esiintyi. Myös heikko urheiluvälinemarkkina vaikutti 
myyntiin negatiivisesti.                            

Edellä mainitut seikat sekä kohonneet kuljetuskustannukset, joilla pyrittiin  
kompensoimaan alihankkijoiden ja kotimaisten logistiikkayhtiöiden myöhästymisiä 
johtivat negatiiviseen tulokseen. Ennakoitua alhaisempi myynti johti myös liian 
suuriin tuotevarastoihin, jonka johdosta kolmannella ja neljännellä       
vuosineljänneksellä tehtiin varaston alaskirjauksia sekä kirjattiin aineettomien
ja aineellisten hyödykkeiden arvonalentumistappiota. Lisäksi kirjattiin     
arvonalennus sport-tuotteiden valmistukseen liittyviin tuotantolaitteisiin Exel 
Compositesissa. Kannattavuustaso oli erittäin epätyydyttävä.          

Exelin liikevoitto vuonna 2007 kasvoi 4,8 miljoonaan euroon (sisältäen -5,3   
miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä) verrattuna 0,4 miljoonaan euroon     
(sisältäen -6,7 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä) edellisvuonna.      
Kertaluonteisista eristä puhdistetun liikevoiton paraneminen johtuu vuosina 2006
ja 2007 tehdyistä uudelleenjärjestelyistä ongelmia aiheuttaneissa yksiköissä,  
erityisesti Mäntyharjulla, Belgiassa ja Saksan Sport-yksikössä, Pacific     
Compositesin akvisitiosta sekä kiinteistöjen myynnistä.             

Eräistä hiilikuitutyypeistä oli pulaa vuoden ensimmäisen puoliskon aikana.   
Tarjonnan vähäisyys nosti myös raaka-aineiden hintoja, vaikkakin osa      
hintapaineista pystyttiin siirtämään ketjussa eteenpäin. Merkkejä hiilikuidun  
saatavuustilanteen paranemisesta alkoi näkyä kevään aikana. Kertomusvuoden   
lopulla pulaa oli ainoastaan joistakin erikoisista hiilikuitutyypeistä.     

Konsernin nettorahoituskulut olivat 2,4 (1,1) miljoonaa euroa. Pääsyy      
nettorahoituskulujen kasvuun oli kohonneet korkokustannukset, 0,4 miljoonaa   
euroa, ja valuuttakurssien muutoksista aiheutuneet nettotappiot, 0,7 miljoonaa 
euroa. Konsernin tulos ennen veroja oli 2,4 (-0,7) miljoonaa euroa ja tilikauden
voitto verojen jälkeen oli 2,0 (-0,7) miljoonaa euroa.             

Osakekohtainen tulos oli 0,17 (-0,06) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 7,3 
(1,2) prosenttia.                                

TASE JA RAHOITUS                                

Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen ja oli +2,6 (+5,2)     
miljoonaa euroa.                                

Käyttöomaisuusinvestoinnit rahoitettiin liiketoiminnan kassavirralla.      
Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat olivat 4,9 miljoonaa euroa, kun ne  
edellisen vuoden lopussa olivat 6,2 miljoonaa euroa.              

Kassavirta ennen rahoituksen eriä mutta investointien jälkeen oli +2,1 (-15,7) 
miljoonaa euroa. Yhtiö maksoi osinkoja kertomusvuonna yhteensä 2,4 (4,7)    
miljoonaa euroa. Osinko per osake oli 0,20 euroa (0,40 euroa).         

Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 75,2 (81,9) miljoonaa   
euroa.                                     

Konsernin oma pääoma oli katsauskauden lopussa 23,5 (24,4) miljoonaa euroa ja  
omavaraisuusaste 31,3 (29,9) prosenttia. Korollista vierasta pääomaa oli 32,8  
(33,7) miljoonaa euroa, josta lyhytaikaisen vieraan pääoman osuus oli 11,0 (7,9)
miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat olivat 27,9 (27,5) miljoonaa euroa ja  
nettovelkaantumisaste oli 118,4 (112,8) prosenttia.               

INVESTOINNIT JA POISTOT                             

Kertomusvuoden aikana konserni keskittyi edellisvuoden merkittävän akvisition  
integrointiin. Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 2,5 (19,9) 
miljoonaa euroa.                                

Käyttöomaisuuden poistot tilikauden aikana olivat 4,2 (4,6) miljoonaa euroa.  
Arvonalentumiskirjauksia, jotka kohdistuivat sekä aineettomiin että aineellisiin
käyttöomaisuushyödykkeisiin, on tehty 2,0 miljoonan euron arvosta. Lisäksi   
liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyy aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden 
0,5 miljoonan euron alaskirjaus.                        

HENKILÖSTÖ                                   

Exel-konsernin palveluksessa oli 31.12.2007 yhteensä 579 (555) henkilöä, joista 
240 (237) kotimaassa ja 327 (318) ulkomailla. Keskimääräinen henkilömäärä    
katsauskauden aikana oli 568 (600). Lisäys viime vuoteen tulee Pacific     
Compositesin liittämisestä konserniin. Samanaikaisesti henkilökunnan määrä   
väheni Exel Sports Brandsin uudelleenjärjestelyjen, Isossa-Britanniassa     
sijainneen Clactonin yksikön sulkemisen ja Saksassa toimineen          
Plastics-liiketoiminnan myynnin seurauksena.                  
LIIKETOIMINTASEGMENTIT                             

Konsernin toiminta jakaantuu ensisijaisen segmenttijaon mukaan kahteen     
liiketoimintasegmenttiin: Exel Compositesiin ja Exel Sports Brandsiin. Kaikki  
tuotantotoiminnot ovat kuuluneet Teollisuus-liiketoimintaan 1.1.2007 lähtien.  
Siten aikaisemmin Exel Sports Brandsiin kuuluneet Sport Industryn toiminnot ja 
Mäntyharjun tehtaan toiminnot Suomessa on siirretty Exel Compositesiin.     
Vertailukelpoiset liiketoiminta-alueiden luvut on muutettu uutta laskentatapaa 
vastaaviksi.                                  Exel Composites                                 

Exel Compositesin segmenttikohtaiset tunnusluvut katsauskaudelta ovat:     

--------------------------------------------------------------------------------
|          | 1.10.- | 1.10.- | Muutos | 1.1. - | 1.1. - | Muutos % |
|          |    |    |    % |    |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|          | 31.12. | 31.12. |     | 31.12. | 31.12. |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa    |  2007 |  2006 |     |  2007 |  2006 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    |  24,7 |  27,3 |  -9,3 | 104,3 |  105,0 |   -0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto    |  3,9 |  2,8 |  38,1 |  15,2 |   9,0 |   69,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta |  15,6 |  10,2 |     |  14,6 |   8,5 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö    |  505 |  488 |   3,5 |  500 |   510 |   -2,0 |
| keskimäärin    |    |    |     |    |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------


Exel Compositesin liikevaihto pieneni 0,7 % 104,3 (105,0) miljoonaan euroon.  
Laskun pääasiallinen syy oli sauvojen ja salibandytuotteiden kokoonpanon Kiinaan
siirtymisestä johtuva edellistä vuotta pienempi myynti Mäntyharjun tehtaalta  
Exel Sports Brandsille. Hiilikuitupula vaikutti teollisuustuotteiden      
toimituksiin edelleen. Telekommunikaatiosegmentti oli edelleen hiljainen.    
Erityisesti kuljetus-, energia- ja rakennusmarkkinat sekä puhtaanapito- ja   
kunnossapitomarkkinat olivat hyvällä tasolla, minkä ansiosta ulkoinen myynti  
kasvoi 6,4 %. Liikevoitto kasvoi 69,5 % ja oli 15,2 (9,0) miljoonaa euroa.   
Kannattavuus oli hyvä kaikissa yksiköissä. Belgian yksikön uudelleenjärjestelyt 
johtivat hyviin tuloksiin myös perinteisesti hiljaisina kesäkuukausina. Myös  
Kiinan yksikkö kehittyi positiivisesti.                     

Pacific Compositesin akvisition myötä Exelistä tuli johtava pultruusioalan   
yritys maailmassa. Hankinta laajensi Exelin tuotevalikoimaa ja vahvisti Exelin 
asemaa johtavana toimijana Tyynenmeren alueella ja Kaukoidässä. Uusia      
kaupallisia sovelluksia ovat mm. ilmailuteollisuudelle toimitettavat tuotteet. 
Exel pystyy nyt palvelemaan asiakaskuntaansa globaalisti. Pacific Compositesin 
integraatio konserniin saatiin onnistuneesti päätökseen katsauskauden aikana.  
Sen myötä konserni sai kokeneita johtajia ja merkittävästi lisää kansainvälistä 
kilpailukykyä.                                 

Exel Sports Brands                               

Exel Sports Brandsin segmenttikohtaiset tunnusluvut katsauskaudelta ovat:    

--------------------------------------------------------------------------------
|         | 1.10.- | 1.10.- | Muutos % | 1.1. - |  1.1. - | Muutos % |
--------------------------------------------------------------------------------
|         | 31.12. | 31.12. |     | 31.12. |  31.12. |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa   |  2007 |  2006 |     |  2007 |   2006 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto   |  3,9 |  5,0 |  -21,3 |  13,6 |   19,3 |   -29,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto   |  -3,0 |  -2,3 |  -30,0 | -10,7 |   -9,4 |   -13,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| %        | -76,8 | -46,5 |     | -78,1 |  -48,8 |      |
| liikevaihdosta |    |    |     |    |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö   |   49 |   58 |  -15,5 |   49 |    69 |   -29,0 |
| keskimäärin   |    |    |     |    |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------


Exel Sports Brandsin kehitys oli erittäin epätyydyttävä vuonna 2007. Myynti   
pieneni ja kannattavuus huononi edelleen. Liikevaihto pieneni edellisvuodesta  
29,2 % ja oli 13,6 (19,3) miljoonaa euroa. Exel Sports Brandsillä oli edelleen 
vakavia logistiikkaongelmia eikä se pystynyt toimittamaan ennakkotilauksia   
asiakkailleen aikataulujen puitteissa. Edellisvuotta alhaisempi liikevaihto   
johtuu osaksi leudosta talvesta, mikä vaikutti negatiivisesti myös       
lisätilauksiin. Exel Sports Brands ei pystynyt vielä sopeuttamaan kiinteitä   
kustannuksia aiempaa alhaisemman myynnin tasolle.                
Exel Sports Brandsin liiketappio oli -10,7 (-5,9 ennen kertaluonteisia eriä)  
miljoonaa euroa verrattuna edellisvuoden -9,4 miljoonaan euroon (-6,7 ennen   
kertaluonteisia eriä). Heikosta jakelusta johtuneella alhaisella myynnillä ja  
tuotevarastojen pienentämisellä alhaisilla hinnoilla oli negatiivinen vaikutus 
myyntikatteisiin. Kolmannella vuosineljänneksellä aloitettiin projekti kulujen 
karsimiseksi ja varastoarvojen pienentämiseksi, mutta se ei ollut vielä johtanut
konkreettisiin tuloksiin vuoden lopussa.                    
Hallitus nimitti Olli E. Juvosen Exel Sports Oy:n toimitusjohtajaksi ja Exel  
Sports Brandsin johtajaksi 6.11.2007.                      
MUUTOKSET KONSERNIN RAKENTEESSA                         
Huhtikuussa 2007 Exel teki sopimuksen Saksassa Rohrdorfissa sijaitsevan Exel  
GmbH:n Plastics-liiketoiminnan nimellä harjoitetun ekstruusioliiketoiminnan   
myynnistä. Liiketoiminta myytiin uudelle yhtiölle, CPS GmbH:lle, jossa     
Plastics-liiketoiminnan toimiva johto on osaomistajana. Liiketoiminta siirtyi  
uudelle yhtiölle toukokuun alussa. Plastics-liiketoiminnan myynnillä Exel jatkaa
keskittymistä päätoimialaansa pultruusioliiketoimintaan ja komposiittiprofiilien
valmistukseen. Liiketoimintakaupalla ei ollut välitöntä tulosvaikutusta     
Exel-konserniin.                                

MUUTOKSET KONSERNIJOHDOSSA                           
Heinäkuussa Exel Composites-liiketoiminta järjestäytyi kahdeksi         
liiketoiminta-alueeksi: Eurooppa sekä Aasia/Tyynenmeren alue. Liiketoiminta-alue
Eurooppaa vetää Vesa Korpimies. Lisäksi hän jatkaa konsernin          
varatoimitusjohtajana. Businessalue Aasia/Tyynenmeren aluetta vetää Grant    
Pearce, joka nimitettiin Senior Vice Presidentiksi. Uusi funktio, Operaatiot,  
perustettiin ja sitä johtaa Callum Gough. Olli E. Juvonen nimitettiin Exel   
Sports Oy:n toimitusjohtajaksi ja Exel Sports Brandsin johtajaksi 6.11.20i07.  

Yllä mainittujen muutosten johdosta Exelin johtoryhmään kuuluvat seuraavat   
henkilöt: Göran Jönsson, toimitusjohtaja; Vesa Korpimies, varatoimitusjohtaja ja
Liiketoiminta-alue Euroopan johtaja; Grant Pearce, Liiketoiminta-alue      
Aasian/Tyynenmeren alueen johtaja, Ilkka Silvanto, talous- ja hallintojohtaja  
sekä Callum Gough, Operaatiot-toiminnon johtaja.                
OSAKE JA OSAKEPÄÄOMA                              

Exelin osake noteerataan OMX:n Pohjoismaisessa pörssissä/Helsinki Pienet    
yritykset -listalla Perusteollisuus-toimialassa.                

Exel Oyj:n 19.4.2007 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti jakaa osinkoa    
vuodelta 2006 hallituksen esityksen mukaisesti 0,20 euroa osakkeelta eli    
yhteensä 2,4 miljoonaa euroa.                          

Varsinainen yhtiökokous muutti yhtiön yhtiöjärjestystä vastaamaan uutta     
osakeyhtiölakia.                                

Lisäksi varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista. 
Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 594.842 kappaletta. Yhtiön hallussa   
olevia yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 594.842 kappaletta.   
Lisäksi varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään    
594.842 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.                   

Yhtiön osakepääoma ei ole muuttunut vuoden aikana ja on 11.896.843 kappaletta, 
jokainen kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,18 euroa. Osakelajeja on yksi ja 
osakkeet ovat Suomen lain mukaisesti vapaita.                  

OSAKKEEN KURSSIKEHITYS JA VAIHTO                        

Katsauskauden aikana yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 17,45 (15,13) euroa, alin 
kurssi 10,55 (10,50) euroa ja päätöskurssi 11,90 (13,60) euroa. Katsauskauden  
keskikurssi oli 14,14 (12,86) euroa.                      

Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 4.907.765 (5.172.983) kappaletta mikä
vastaa 41,3 (43,5) prosenttia keskimääräisestä osakemäärästä. Osakekannan    
markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 141,6 (161,8) milj. euroa.   

OSAKKEENOMISTAJAT JA ILMOITUKSET                        

31.12.2007 toimitusjohtaja ja hallitus omistivat joko suoraan tai epäsuoraan 3,7
% yhtiön osakkeista ja äänimäärästä.                      

Exelin suurin omistaja on ruotsalainen sijoitusyhtiö Nordstjernan AB, jonka   
omistusosuus vuoden 2007 lopussa oli 29,4 %. Muita merkittäviä omistajia olivat 
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (5,8 %) ja Berling Capital Oy (3,5 %). 
Yhtiöllä oli vuoden 2007 lopussa 1.675 osakkeenomistajaa (2.197 vuoden 2006   
lopussa).                                    

Tilikauden aikana ei tehty Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisia  
ilmoituksia omistusosuuden muuttumisesta.                    

CORPORATE GOVERNANCE                              

Yhtiö noudattaa Helsingin Pörssin 1.1.2006 voimaantullutta sisäpiiri-ohjetta  
sekä suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä (Corporate 
Governance). Hallintoperiaatteet ovat luettavissa yhtiön internetsivustolla   
osoitteessa www.exel.net sekä konsernin vuosikertomuksessa.           

HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT                          

Varsinainen yhtiökokous valitsi 19.4.2007 Kari Haaviston, Peter Hofvenstamin,  
Vesa Kainun, Esa Karppisen ja Ove Mattssonin jatkamaan hallituksessa. Ove    
Mattsson valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi.           

Vuonna 2007 hallitus kokoontui 13 kertaa. Hallituksen jäsenten keskimääräinen  
osallistumisprosentti kokouksiin oli 95 %. Hallitukselle maksettiin palkkioita 
yhteensä 121 tuhatta euroa vuodelta 2007.                    

Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuutta listayhtiöiden hallinnointi- 
ja ohjausjärjestelmistä annetun suosituksen mukaisesti. Hallituksen jäsenten  
arvioidaan olevan riippumattomia yhtiöstä. Ove Mattsson, Kari Haavisto ja Vesa 
Kainu ovat riippumattomia suurimmista osakkeenomistajista. Peter Hofvenstam ja 
Esa Karppinen eivät ole riippumattomia suurimmista osakkeenomistajista, koska  
edellinen on Nordstjernan AB:n varatoimitusjohtaja ja jälkimmäinen on Berling  
Capital Oy:n toimitusjohtaja.                          

Hallituksen apuna on toiminut palkitsemisvaliokunta jäseninään Ove Mattsson,  
Peter Hofvenstam ja Vesa Kainu. Valiokunta kokoontui 3 kertaa vuonna 2007.   

Lisäksi yhtiöllä on nimeämisvaliokunta, joka muodostuu hallituksen       
puheenjohtajasta sekä neljän suurimman osakkeenomistajan (yhtiökokousta     
edeltävän marraskuun 1. päivän omistajaluettelon mukaan) valitsemista      
henkilöistä. Nimeämisvaliokuntaan kuuluivat Tomas Billing (Nordstjernan AB)   
puheenjohtajana, Mikko Mursula (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen), Mikko
Koivusalo (Keskinäinen Työeläkeyhtiö Varma), Esa Karppinen (Berling Capital Oy) 
ja Pertti Laine (Veikko Laine Oy) sekä Ove Mattsson. Valiokunta kokoontui 3   
kertaa vuonna 2007.                               

Lisäksi hallitusta avustaa tarkastusvaliokunta, johon kuuluivat hallituksen   
puheenjohtaja ja Kari Haavisto. Tarkastusvaliokunta kokoontui 2 kertaa vuonna  
2007.                                      

Vuoden 2007 varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi      
KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Eija  
Niemi-Nikkola.                                 

MAHDOLLISET RISKIT                               

Vuonna 2008 pääasialliset riskit koskevat markkinakysyntää ja hintakilpailua  
Exel Sports Brands -liiketoiminnassa sekä eräissä Exel Composites        
-liiketoiminnan segmenteissä; urheiluvälineteollisuudessa,           
antennisuojaprofiileissa ja tuulienergiassa. Merkkejä lamasta on näkyvissä   
erityisesti Yhdysvalloissa. Mikäli lama toteutuu, tulee se vaikuttamaan myynnin 
ja tuloksen kehittymiseen negatiivisesti. Exel Sports Brandsin         
uudelleenjärjestäminen on meneillään, mutta sen onnistuminen mukaan lukien   
alihankinta Kiinasta sekä Exel Sports Brandsin logistiikkatilanne Suomessa on  
edelleen riski. Joistakin hiilikuitutyypeistä saattaa myös olla pulaa. Pitkällä 
tähtäimellä uudet teknologiat, raaka-aineen hinta verrattuna kilpaileviin    
materiaaleihin ja talouden yleinen globaali kasvu saattaa luoda lisäuhkia    
pultruusiobisnekselle.                             

Tarkempia tietoja Exelin riskienhallinnasta löytyy Exelin vuosikertomuksesta.  

TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT                   

Tammikuussa 2008 Exel ilmoitti aloittavansa yt-neuvottelut Mäntyharjun     
tehtaalla. Neuvottelut päättyivät helmikuun lopulla ja niiden tuloksena     
henkilöstöä vähennetään 13 henkilöllä. Lisäksi annettiin lomautusvaroitus, joka 
koskee kerrallaan korkeintaan 12 henkilöä.                   

Hallitus on tänään nimittänyt Vesa Korpimiehen Exel Oyj:n toimitusjohtajaksi.  
Hän aloittaa tehtävässään 10.4.2008, kun Göran Jönsson irtisanoutuu       
tehtävästään. Göran Jönsson on ehdolla Exel Oyj:n hallituksen jäseneksi. Tällä 
hetkellä Vesa Korpimies toimii Yhtiön varatoimitusjohtajana ja Exel Compositesin
johtajana. Hän on ollut Yhtiön palveluksessa vuodesta 1987 vastaten Exel    
Compositesin johtamisesta vuodesta 1988 lähtien. Tuona aikana myynti on noussut 
noin 10 miljoonasta eurosta yli 100 miljoonaan euroon.             

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT                              

Globaalin pultruusiomarkkinan oletetaan kasvavan myös vuonna 2008, vaikkakin  
siihen saattaa vaikuttaa mahdollinen maailmanlaajuinen talouskasvun       
hidastuminen. Exel Compositesille tarjoutuu kasvumahdollisuuksia eräissä    
tärkeissä segmenteissä kuten kuljetusteollisuudessa, rakentamisessa ja     
infrastruktuurissa. Uusia sovelluksia haetaan jatkuvasti. Liiketoiminta-alueen 
kehitys tärkeissä antennisuojaprofiileissa tulee kuitenkin olemaan heikko    
johtuen uusista teknologioista sekä tuulienergiassa, missä hankintaprosessin  
muutos tulee vaikuttamaan myyntiin sekä kannattavuuteen negatiivisesti.     
Hintakilpailu on lisännyt painetta tuotekatteisiin.               

Exel Sports Brandsin kannattavuus on erittäin epätyydyttävä. Korjaaviin     
toimenpiteisiin on ryhdytty Exel Sports Brandsin negatiivisen kehityksen    
lieventämiseksi. Lisätoimenpiteitä tarvitaan jotta organisaatio voidaan     
sopeuttaa nykyisen myynnin tasolle ja jotta alihankintaa voidaan parantaa sekä 
vähentää kustannuksia ja käyttöpääomaa. Exel Sports Brandsin kehitystä tullaan 
seuraamaan vuoden aikana tarkasti ja erilaisia rakenteellisia vaihtoehtoja   
arvioidaan.                                   

Vuoden 2007 kehityksestä ja Exel Sports Brandsin meneillään olevasta      
uudelleenjärjestelystä johtuen myynnin ei odoteta kasvavan vuodesta 2007, mutta 
kannattavuuden odotetaan paranevan.                       

Yllä mainittuihin seikkoihin perustuen tuloksen ennen veroja odotetaan paranevan
vuonna 2008.                                  

HALLITUKSEN ESITYS OSINGONJAOSTA                        

Exelin strategisiin tavoitteisiin kuuluu jakaa osinkoa vähintään 40 % tilikauden
tuloksesta mikäli yrityksen kasvu ja likviditeetti eivät muuta edellytä.    

Tilikauden lopussa emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on taseen mukaan 13.465  
tuhatta euroa.                                 

Exelin hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2007 maksettaisiin   
osinkoa 0,20 (0,20) euroa osakkeelta.                      

Esitys perustuu hallituksen tekemään arvioon Exelin taloudellisesta tilanteesta 
ja kyvystä vastata sitoumuksiinsa sekä Exelin tulevaisuuden näkymiin ja     
investointitarpeisiin. Hallitus pitää esitystä osingonjaosta tasapainoisena   
ottaen huomioon tulevaisuuden näkymät, investointitarpeet ja konsernin olemassa 
olevat riskit.                                 

Hallitus on päättänyt ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle osingonmaksun   
täsmäytyspäiväksi 15.4.2008. Mikäli yhtiökokous hyväksyy ehdotuksen, maksetaan 
osinko osakkaille 22.4.2008.                          

LYHENNETTY KONSERNITULOSLASKELMA, tuhatta euroa                 
(tilintarkastamaton)                              

--------------------------------------------------------------------------------
|        | 1.10.-3 | 1.10.-3 | Muutos | 1.1.-31. | 1.1.-31. | Muutos |
|        |  1.12. |  1.12. |    % |   12. |   12. |    % |
--------------------------------------------------------------------------------
|        |  2007 |  2006 |     |   2007 |   2006 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto  | 28.058 | 30.361 |  -7,6 | 113.489 | 112.395 |   1.0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan |   122 |   64 |  90,6 |   854 |   145 |  489,0 |
| muut tuotot  |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan | -25.236 | -28.992 |  13,0 | -103.445 | -106.046 |   2,5 |
| kulut     |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja   | -2.273 |  -794 | -186,3 |  -6.118 |  -6.108 |  -0,2 |
| arvonalentumis |     |     |     |     |     |     |
| et       |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto  |   672 |   639 |   5.2 |  4.780 |   386 | 1.138,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot |  -989 |  -331 | -198,8 |  -2.360 |  -1.067 | -121,2 |
| ja -kulut   |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen  |  -317 |   307 | -203,3 |  2.420 |   -681 |  455,4 |
| veroja     |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot   |   283 |  -325 |  187,1 |   -410 |   -52 | -688,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden   |   -34 |   -18 |  88,9 |  2.010 |   -733 |  374,2 |
| tulos     |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tuloksen   |     |     |     |     |     |
| jakautuminen       |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön   |   -34 |   -14 |     |  2.010 |   -724 |     |
| osakkeen-omist |     |     |     |     |     |     |
| ajille     |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistö-osa |    0 |   -4 |     |    0 |   -10 |     |
| kkaille    |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,  |  0,00 |  0,00 |     |   0,17 |  -0,06 |     |
| euroa     |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,  |  0,00 |  0,00 |     |   0,17 |  -0,06 |     |
| laimennettu,  |     |     |     |     |     |     |
| euroa     |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------LYHENNETTY KONSERNITASE, tuhatta euroa                     

--------------------------------------------------------------------------------
|                |  31.12.2007 |  31.12.2006 |   Muutos |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT             |       |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat              |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo           |    9.627 |    10.107 |     -480 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet  |    2.689 |     3.158 |     -469 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet     |    14.796 |    18.766 |    -3.853 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset  |    2.521 |     2.200 |     321 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset          |      76 |      76 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä  |    29.710 |    34.307 |    -4.481 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat              |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus        |    22.155 |    19.975 |    2.180 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut     |    18.426 |    20.695 |    -2.269 |
| saamiset            |       |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahavarat         |      0 |       0 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahat ja pankkisaamiset    |    4.901 |     6.199 |    -1.298 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä  |    45.482 |    46.869 |    -1.387 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävänä olevat pitkäaikaiset |      0 |      748 |     -748 |
| varat             |       |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä         |    75.192 |    81.924 |    -6.732 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT                      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma                  |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma          |    2.141 |     2.141 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti           |      0 |       0 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto        |    8.492 |     8.492 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat     |    10.890 |    14.453 |    -3.563 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos        |    2.010 |     -724 |    2.734 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajien oman   |    23.533 |    24.363 |     -830 |
| pääoman osuus         |       |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuus        |      0 |       0 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä      |    23.533 |    24.363 |     -830 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat              |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset korolliset velat |    21.755 |    25.752 |    -3.997 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset korottomat velat |     345 |       0 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verovelka    |     753 |     1.091 |     -338 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat              |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset korolliset velat |    11.008 |     7.934 |    3.074 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut korottomat  |    17.799 |    22.782 |    -4.983 |
| velat             |       |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä         |    51.658 |    57.561 |    -5.903 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä  |    75.192 |    81.924 |    -6.733 |
--------------------------------------------------------------------------------


LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, tuhatta euroa                

--------------------------------------------------------------------------------
|        | Osake | Osake | Ylikurssi | Kertyneet | Vähemmist | Yhteen- |
|        | -   | -   | -     |      | ö-    | sä   |
--------------------------------------------------------------------------------
|        | pää-o | anti | rahasto  | voitto-va | osuus   |     |
|        | ma  |    |      | rat    |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma   | 2.070 |  287 |   5.142 |  19.530 |    10 | 27.039 |
| 1.1.2006    |    |    |      |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti   |  71 | -287 |   3.350 |     0 |     0 |  3.134 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot   |   0 |   0 |     0 |   -458 |     0 |  -458 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut erät   |   0 |   0 |     0 |    101 |     0 |   101 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksettu    |    |    |      |  -4.720 |      | -4.720 |
| osinko     |    |    |      |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos    |    |      |   -724 |    -10 |  -733 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma   | 2.141 |   0 |   8.492 |  13.729 |     0 | 24.363 |
| 31.12.2006   |    |    |      |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma   | 2.141 |   0 |   8.492 |  13.729 |     0 | 24.363 |
| 1.1.2007    |    |    |      |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti   |   0 |   0 |     0 |     0 |     0 |    0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot   |   0 |   0 |     0 |   -429 |     0 |  -429 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut erät   |   0 |   0 |     0 |    -32 |     0 |   -32 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksettu    |    |    |      |  -2.379 |      | -2.379 |
| osinko     |    |    |      |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos    |    |      |   2.010 |     0 |  2.010 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma   | 2.141 |   0 |   8.492 |  12.900 |     0 | 23.533 |
| 31.12.2007   |    |    |      |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------


LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, tuhatta euroa              

--------------------------------------------------------------------------------
|                    | 1.1.-31.12 | 1.1.-31.12 |  Muutos |
|                    |     . |     . |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |    2007 |    2006 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirrat                          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto           |   2.010 |    -733 |   2.743 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut tilikauden voittoon     |   9.676 |   9.330 |    346 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos         |   -5.903 |    245 |   -6.148 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat |   5.783 |   8.842 |   -3.059 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot            |   -1.687 |    -998 |    -689 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot             |    137 |    195 |    -58 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoituserät           |    -388 |     8 |    -396 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot            |   -1.250 |   -2.819 |   1.569 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnasta kertyneet      |   2.595 |   5.228 |   -2.633 |
| nettorahavirrat            |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirrat                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitut liiketoiminnot        |     0 |  -18.279 |   18.279 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt liiketoiminnot         |    672 |     0 |    672 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja     |   -2.469 |   -2.655 |    186 |
| aineettomiin hyödykkeisiin      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hyödykkeiden luovutustulot      |   1.306 |     0 |   1.306 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut investointien rahavirrat     |     0 |     0 |     0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirrat     |    -491 |  -20.934 |   20.443 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirrat                     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksullinen osakeanti         |     0 |   3.134 |   -3.134 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen nostot    |     0 |   18.000 |  -18.000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen        |   -1.600 |   -1.991 |    391 |
| takaisinmaksut            |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen nettomuutos  |    958 |   2.079 |   -1.121 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusleasingvelkojen nettomuutos  |    -381 |    -375 |     -6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot           |   -2.379 |   -4.720 |   2.341 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirrat      |   -3.402 |   16.127 |  -19.529 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos          |   -1.298 |    421 |   -3.017 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden alussa      |   6.199 |   5.778 |    421 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos          |   -1.298 |    421 |   -1.719 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden lopussa     |   4.901 |   6.199 |   -1.298 |
--------------------------------------------------------------------------------


TIEDOT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN, tuhatta euroa                   

--------------------------------------------------------------------------------
|        | IV/ | III/ | II/ | I/  | IV/  | III/  | II/  | I/  |
|        | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2006 | 2006  | 2006 | 2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto segmenteittäin  |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Exel     | 2472 | 25259 | 2757 | 26697 | 27260 | 27691 | 26869 | 23130 |
| Composites  |  8 |    |  7 |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Exel Sports  | 3914 | 3827 | 2166 | 3727 | 4972 |  4475 | 3913 | 5910 |
| Brands    |   |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto  | 2805 | 27912 | 2872 | 28797 | 30361 | 28527 | 27907 | 25600 |
| yhteensä   |  8 |    |  1 |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto segmenteittäin  |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Exel     | 3853 | 2556 | 4478 | 4283 | 2790 |  1984 | 2101 | 2075 |
| Composites  |   |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Exel Sports  | -300 | -5182 | -176 | -704 | -2311 | -3602 | -1912 | -1573 |
| Brands    |  5 |    |  0 |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit | -177 |  547 | -56 |  -53 |  160 |  597 |  -23 |  100 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto  | 672 | -2079 | 2662 | 3526 |  639 | -1020 |  164 |  603 |
| yhteensä   |   |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuoto | -989 | -842 | -190 | -340 | -331 |  -258 | -327 | -151 |
| t ja -kulut  |   |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen  | -317 | -2921 | 2472 | 3186 |  307 | -1278 | -162 |  452 |
| veroja    |   |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot   | 283 |  714 | -526 | -882 | -325 |  258 |  144 | -129 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden  | -34 | -2206 | 1946 | 2304 |  -18 | -1020 |  -18 | 3223 |
| tulos     |   |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, | 0.00 | -0,19 | 0,16 | 0,19 | 0,00 | -0,09 | 0,00 | 0,03 |
| euroa     |   |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, | 0,00 | -0,19 | 0,16 | 0,19 | 0,00 | -0,09 | 0,00 | 0,03 |
| laimennettu, |   |    |   |    |    |    |    |    |
| euroa     |   |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskimääräinen osakemäärä,  |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimentamaton | 1189 | 11897 | 1189 | 11897 | 11897 | 11897 | 11873 | 11652 |
| , 1.000 kpl  |  7 |    |  7 |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskimääräinen osakemäärä,  |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimennettu, | 1189 | 11897 | 1189 | 11897 | 11897 | 11897 | 11873 | 11896 |
| 1.000 kpl   |  7 |    |  7 |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö  | 574 |  569 | 566 |  576 |  556 |  644 |  652 |  518 |
| keskimäärin  |   |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET, tuhatta euroa             

--------------------------------------------------------------------------------
|                 |     31.12.2007 |      31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta velasta                    |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistökiinnitykset     |        2.783 |        2.953 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yrityskiinnitykset       |       12.500 |        12.500 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Leasingvastuut                                |
--------------------------------------------------------------------------------
| - alle yhden vuoden sisällä   |         496 |         554 |
| erääntyvät           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| - 1-5 vuoden sisällä erääntyvät |        2.205 |        2.246 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut          |         876 |         805 |
--------------------------------------------------------------------------------


JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT, tuhatta euroa                

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |    31.12.2007 |    31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttajohdannaiset                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Termiinisopimukset          |       8.372 |      8.269 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut valuuttaoptiot        |       5.078 |      3.086 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt valuuttaoptiot         |       4.297 |      1.922 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttaswapit            |       1.617 |        0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkojohdannaiset                              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset         |        333 |       860 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut korko-optiot         |       4.667 |      4.667 |
--------------------------------------------------------------------------------


KONSERNIN TUNNUSLUVUT, tuhatta euroa                      

--------------------------------------------------------------------------------
|                  | 1.1.-31.12. | 1.1.-31.12. |  Muutos % |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |     2007 |    2006 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto            |   113.489 |   112.395 |     1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto            |    4.780 |     386 |   1.138,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta         |     4,2 |     0,3 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja        |    2.420 |    -681 |    455,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta         |     2,1 |    -0,6 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos         |    2.010 |    -733 |    374,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta         |     1,8 |    -0,7 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma            |    23.533 |   24.363 |    -3,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat         |    32.762 |   33.687 |    -2,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat             |    4.901 |    6.199 |    -20,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat       |    27.861 |   27.488 |     1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma         |    56.295 |   58.050 |    -3,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %      |     8,4 |    -2,9 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, %   |     7,3 |     1,2 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuus, %          |     31,3 |    29,9 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste, %        |    118,4 |    112,8 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit        |    2.469 |   19.863 |    -87,6 |
| käyttöomaisuuteen         |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta         |     2,2 |    17,7 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tutkimus- ja kehitysmenot     |    2.824 |    2.169 |    30,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta         |     2,5 |     1,9 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin tilauskanta       |    12.889 |   15.040 |    -14,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa        |     0,17 |    -0,06 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimennettu, euroa  |     0,17 |    -0,06 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, euroa      |     1,98 |    2,05 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden määrä 1.000 kpl                   |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - laimentamaton, keskimäärin   |    11.897 |   11.830 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - laimennettu, keskimäärin    |    11.897 |   11.847 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin      |     568 |     600 |    -5,3 |
--------------------------------------------------------------------------------


Tämä tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton eikä tilintarkastuskertomusta   
tilinpäätöksestä ole annettu.                          

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS                             

Exelin varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 10.4.2008 klo 10.00 alkaen  
Kansallissalissa osoitteessa Aleksanterinkatu 44, Helsinki.           

TALOUDELLISET TIEDOTTEET VUONNA 2008                      

Vuoden 2007 vuosikertomus julkaistaan yhtiön internetsivuilla ja painettuna   
versiona viikolla 12.                              

Vuoden 2008 osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta julkaistaan 5.5.2008,      
tammi-kesäkuulta 24.7.2008 ja tammi-syyskuulta 30.10.2008.           

TIEDOTUSTILAISUUS                                

Exel järjestää tänään keskiviikkona 27. helmikuuta 2008 tilinpäätöstä      
käsittelevän tiedotustilaisuuden lehdistölle ja analyytikoille kello 12.30   
Scandic Hotel Simonkentän Espa-kabinetissa osoitteessa Simonkatu 9, Helsinki.  


Vantaalla 27.2.2008                               


EXEL OYJ		Göran Jönsson                             
Hallitus		toimitusjohtaja                            


Lisätietoja:                                  
Göran Jönsson, toimitusjohtaja, puh. +46 708 43 0110, email           
goran.jonsson@exel.fi                              
Ilkka Silvanto, talous- ja hallintojohtaja, puh. 050 598 9553, email      
ilkka.silvanto@wexel.fi                             JAKELU                                     
Helsingin Pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.exel.net                                  EXEL LYHYESTI                                  
Exel Oyj on teknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi     
komposiittisia profiileja ja putkia teollisiin sovelluksiin sekä        
urheiluvälineisiin. Exelin liiketoiminta muodostuu Exel Compositesista eli   
Exelin Teollisuus-liiketoiminnasta sekä Exel Sports Brandsista.         

Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Oyj:n 
toiminnassa. Liiketoiminnan ytimen muodostaa itse kehitetty           
komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen        
markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva  
uusien sovelluskohteiden etsiminen ja kehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa  
mahdollistavat yrityksen kasvun. Exel panostaa valituille kapeille sektoreille 
sekä kannattavaan kasvuun. Yhtiön osakkeet noteerataan OMX:n Pohjoismaisella  
listalla pienten yhtiöiden sarjassa.

Downloads

PDF