Korjaus: Exel Compositesin tilinpäätöstiedote Q1-Q4 2021

EXEL COMPOSITES OYJ – – – TILINPÄÄTÖSTIEDOTE – – – 15.2.2022 16:50

Tämä on korjaus tänään klo 9.00 julkaistuun suomenkieliseen tilinpäätöstiedotteeseen, jossa ensimmäisen osinkoerän täsmäytyspäivä oli virheellinen. Oikea täsmäytyspäivä on 8.9.2022. Englanninkielisessä tilinpäätöstiedotteessa täsmäytyspäivä oli oikein. 

Alla korjattu tiedote kokonaisuudessaan:

 

Exel Compositesin tilinpäätöstiedote Q1-Q4 2021: Liikevaihto kasvoi merkittävästi, kannattavuus heikkeni

Q4 2021 lyhyesti 

 • Saadut tilaukset laskivat 8,8 prosenttia 30,5 miljoonaan euroon (Q4 2020: 33,4). 
 • Liikevaihto kasvoi 32,7 prosenttia 36,5 miljoonaan euroon (27,5). 
 • Liikevoitto laski 0,6 miljoonaan euroon (2,7) ja oli 1,8 prosenttia liikevaihdosta (9,9).
 • Oikaistu liikevoitto laski 1,0 miljoonaan euroon (2,7) ja oli 2,8 prosenttia liikevaihdosta (9,9).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,04 euroa (0,09).

Q1-Q4 2021 lyhyesti

 • Saadut tilaukset kasvoivat 21,8 prosenttia 140,6 miljoonaan euroon (Q1-Q4 2020: 115,4). 
 • Liikevaihto kasvoi 23,7 prosenttia 134,4 miljoonaan euroon (108,6). 
 • Liikevoitto laski 3,7 miljoonaan euroon (9,4) ja oli 2,8 prosenttia liikevaihdosta (8,7).
 • Oikaistu liikevoitto laski 6,0 miljoonaan euroon (9,7) ja oli 4,5 prosenttia liikevaihdosta (8,9).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,14 euroa (0,45).

Osingonjakoesitys

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,20 euroa osaketta kohti vuoden 2021 vahvistetun tilinpäätöksen perusteella. Hallitus ehdottaa osingon maksamista kahdessa erässä.

Ohjeistus koko vuodelle 2022

Exel Composites arvioi, että vuonna 2022 liikevaihto on edellisvuoden tasolla ja oikaistu liikevoitto kasvaa vuodesta 2021. 

Toimitusjohtaja Riku Kytömäki

Exelin vuosi 2021 oli kahtalainen. Siinä missä liikevaihto ja tilauskanta kasvoivat merkittävästi, oikaistu liikevoitto laski edellisvuodesta. 

Vahvasta kasvusta huolimatta konsernin kannattavuus heikkeni Exel USA:n toisen vuosipuoliskon huonon tuloksen seurauksena. Heikentynyt kannattavuus johtui yksittäisen, USA:ssa valmistettavan suurivolyymisen tuulivoima-alan hiilikuitutuotteen tuotannon ylösajosta. Haasteita aiheuttivat erityisesti työvoiman rekrytointi, kouluttaminen ja vaihtuvuus, joita Covid-19-pandemia on entisestään vaikeuttanut. Heikosta suoriutumisesta johtuen teimme kolmannella neljänneksellä 1,8 miljoonan euron arvonalennuksen yksikön aineettomiin hyödykkeisiin. Neljännellä vuosineljänneksellä konsernin kannattavuus kuitenkin jo odotetusti parani verrattuna edelliseen vuosineljännekseen, vaikka olikin edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa heikompi. 

Liikevaihto kasvoi vuonna 2021 merkittävästi kaikilla asiakastoimialoilla, viime vuoden tasolla pysynyttä kuljetustoimialaa lukuun ottamatta. Erityisesti sähköjohdinydinten vahvan kasvun vauhdittamana rakennukset ja infrastruktuuri ohitti tuulivoiman suurimpana asiakastoimialanamme vuonna 2021. Naamioverkkojen tukivarret nostivat puolustustoimialan kasvuvauhdin nopeimmin kasvavaksi asiakastoimialaksemme. Myös telekommunikaatiosovellukset, kuten antennisuojat, kasvattivat konsernin liikevaihtoa viime vuosien alhaisten volyymien jälkeen. Maantieteellisesti tarkasteltuna liikevaihdon kasvu jakautui kaikille avainalueillemme ollen erityisen vahvaa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. 

Covid-19-pandemian aiheuttama epävarmuus jatkui, mutta tuotteidemme kysyntä elpyi kaikilla asiakastoimialoillamme. Tehtaamme toimivat vuoden aikana lähes häiriöittä pandemialiitännäisistä raaka-ainesaatavuushaasteista huolimatta. Materiaali- ja logistiikkakustannukset nousivat vuoden 2021 aikana ja jatkamme myyntihintojamme sopeuttamista kasvaneita kuluja vastaaviksi. 

Vuoden aikana edistyimme hyvin strategiamme toteutuksessa. Lokakuussa perustettu yhteisyritys Kineco Groupin kanssa on meille tärkeä ponnahduslauta nopeasti kasvavalle Intian komposiittimarkkinalle. Alkuvaiheessa oleva yhteistyö on käynnistynyt hyvin ja näemme lupaavia kasvumahdollisuuksia Intian markkinalla. Tuotanto Itävallan uudella tehtaalla starttasi alkuvuonna sujuvasti ja suunnitelmien mukaan. Kasvanut tuotantokapasiteetti vastaa pitkän aikavälin kysyntään Keski-Euroopassa. Uudessa huippuluokan tehtaassamme tuotanto on automatisoidumpaa muun muassa hartsien korkeamman sekoitustarkkuuden varmistamiseksi. Uusi tehdas on huomionarvoinen myös vastuullisuuden näkökulmasta: energiatehokkuus, päästöt, jätteiden käsittely sekä terveys- ja turvallisuusasiat on otettu laajalti huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Tehtaan energiatehokkuusluokka on A+. 

Vastuullisuudella on entistä strategisempi rooli Exelin liiketoiminnassa ja visiomme on olla vastuullisten komposiittiratkaisujen ensisijainen toimittaja maailmanlaajuisesti. Avainroolimme vastuullisuudessa on auttaa asiakkaitamme säästämään resursseja. Komposiittien ympäristöystävällisyys pohjautuu niiden keveyteen, energiatehokkuuteen, kestävyyteen ja huoltovapauteen. Lisääntyvä vastuullisuusajattelu lisää myös komposiittien kysyntää. Vuonna 2021 keskityimme konsernin vastuullisuusasioiden perusteiden kehittämiseen, ja tämä työ jatkuu vuonna 2022. 

Lämmin kiitos kaikille Exelin työntekijöille hyvin tehdystä työstä ja asiakkaille sekä muille sidosryhmillemme hyvästä yhteistyöstä ja luottamuksesta kuluneena vuonna!

Konsernin keskeiset tunnusluvut

Q4Q4MuutosQ1-Q4Q1-Q4Muutos
Tuhatta euroa20212020%20212020%
Liikevaihto36 49327 50832,7134 365108 59523,7
Liikevoitto6492 732-76,23 7449 417-60,2
% liikevaihdosta1,89,92,88,7
Oikaistu liikevoitto 1)1 0042 732-63,26 0299 708-37,9
% liikevaihdosta2,89,94,58,9
Tulos ennen veroja7131 507-52,74 1657 124-41,5
% liikevaihdosta2,05,53,16,6
Tilikauden tulos4551 098-58,61 6935 368-68,5
% liikevaihdosta1,24,01,34,9
Oma pääoma31 18228 8808,031 18228 8808,0
Korolliset velat52 98843 14022,852 98843 14022,8
Rahavarat15 59311 97430,215 59311 97430,2
Korolliset nettovelat37 39531 16720,037 39531 16720,0
Sijoitettu pääoma84 17072 02116,984 17072 02116,9
Oman pääoman tuotto, %5,615,5-64,15,519,5-71,7
Sijoitetun pääoman tuotto, %3,215,4-79,14,814,1-65,8
Omavaraisuusaste, %26,830,2-11,226,830,2-11,2
Velkaantumisaste, %119,9107,911,1119,9107,911,1
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat4 9164 6745,26 27514 006-55,2
Investointien nettorahavirta -3 032-3 277-7,5-11 877-12 849-7,6
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen3 3783 3211,79 93113 220-24,9
% liikevaihdosta9,312,17,412,2
Tutkimus- ja kehitysmenot793866-8,53 3102 88414,8
% liikevaihdosta2,23,12,52,7
Saadut tilaukset 2)30 49233 445-8,8140 557115 37321,8
Konsernin tilauskanta41 57836 54413,841 57836 54413,8
Tulos/osake, laimennettu ja laimentamaton, euroa0,040,09-58,60,140,45-68,5
Oma pääoma/osake, euroa2,582,445,832,582,445,82
Osakekurssi keskimäärin, euroa7,336,5112,68,585,5554,6
Keskimääräinen osakemäärä, laimennettu ja laimentamaton, 1 000 kpl11 83411 8300,011 83311 8270,0
Henkilöstö keskimäärin 75067411,47156657,5
Henkilöstö kauden lopussa75367411,775367411,7

1) Pois lukien merkittävät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät kuten muun muassa uudelleenjärjestelykulut, arvonalentumistappiot ja niiden peruutukset, sekä liiketoimintojen suunniteltuun tai toteutuneeseen hankintaan tai myyntiin liittyvät kulut. 
2) Sisältää vuosineljänneksen aikana tehdyt tilausten peruutukset. 

Liikevaihto asiakastoimialoittain

Q4Q4MuutosQ1-Q4Q1-Q4Muutos
Tuhatta euroa20212020%20212020%
Rakennukset ja infrastruktuuri8 4097 04719,332 94623 45140,5
Välineet ja muu teollisuus7 1265 07940,323 35019 49319,8
Tuulivoima8 3096 58226,232 06628 07914,2
Koneet ja sähkö4 9443 70033,617 61215 52213,5
Kuljetus2 8881 85755,510 22410 2240,0
Puolustus2 4691 40675,78 6885 33862,7
Telekommunikaatio2 3481 83727,99 4806 48846,1
Yhteensä36 49327 50832,7134 365108 59523,7

Liikevaihto alueittain1)

Q4Q4MuutosQ1-Q4Q1-Q4Muutos
Tuhatta euroa20212020%20212020%
Eurooppa19 18217 03112,673 41362 75717,0
Pohjois-Amerikka10 2423 328207,732 44018 02280,0
Aasia-Tyynimeri6 2386 438-3,125 41324 0225,8
Muu maailma83171116,93 0993 795-18,3
Yhteensä36 49327 50832,7134 365108 59523,7

1) Liikevaihto asiakkaan sijainnin mukaan, ei valmistavan Exel Compositesin liiketoimintayksikön sijainnin mukaan.

Covid-19-pandemian vaikutukset vuonna 2021

Toiminta

Vuonna 2021 kaikki tehtaamme toimivat lähes normaalisti noudattaen suurelta osin jo aiemmin käyttöönotettuja Covid-19-pandemian leviämistä estäviä turvallisuustoimenpiteitä.   

Tuotanto toimi lähes normaalisti huolimatta maailmanlaajuisista haasteista logistiikkaketjussa ja saatavuudessa useissa raaka-ainekategorioissa. 

Työntekijöidemme, asiakkaidemme ja liiketoimintakumppaniemme terveys ja turvallisuus ovat Exel Compositesille ensiarvoisen tärkeitä asioita. Konsernin kaikissa yksiköissä noudatettiin tiukennettuja turvallisuus- ja hygieniatoimenpiteitä paikallisten terveysviranomaisten ohjeistuksien mukaisesti. Etätyöskentelyä ja verkkokokouksia suosittiin ja ulkopuolisten vierailut toimitiloissa rajoitettiin minimiin. Sisäistä viestintää Covid-19-tilanteeseen liittyvistä asioista jatkettiin eri kanavissa.

Seuraamme edelleen tilannetta hyvin tiivisti ja pidämme säännöllisesti yhteyttä asiakkaiden, raaka-ainevalmistajien ja muiden liiketoimintakumppaneiden kanssa oikea-aikaisen reagoinnin mahdollistamiseksi.  

Taloudellinen tilanne

Covid-19-pandemian aiheuttamasta epävarmuudesta huolimatta, yleinen markkinakysyntä oli hyvällä tasolla ja parani tilikauden aikana edellisvuoteen verrattuna.

Konsernin maksuvalmius ja kassatilanne vuoden aikana olivat hyvät ja Covid-19-pandemian vaikutus konsernin likviditeettiin on ollut vähäinen. 
Exel teki arvonalentumistestauksen vuoden 2021 toisella vuosipuoliskolla. Liikearvon arvonalentumistestauksen tuloksena tehtiin 1,8 miljoonan euron aineettomien hyödykkeiden arvonalennus, joka liittyi Yhdysvaltain liiketoimintayksikköön. 

Vuonna 2021 Exel Composites ei saanut taloudellista avustusta paikallisten Covid-19:ään liittyvien avustusohjelmien myötä, kun edellisvuonna vastaavalla kaudella paikallisia avustuksia saatiin noin 0,8 miljoonan euron edestä. 

Tulosjulkistusajankohdat ja varsinainen yhtiökokous vuonna 2022

Exel Composites julkaisee seuraavat taloudelliset katsaukset vuonna 2022:

 • Tilinpäätöstiedote vuodelta 2021: 15.2.2022
 • Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu: 29.4.2022
 • Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu: 20.7.2022
 • Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu: 3.11.2022

Vuositilinpäätös, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti vuodelta 2021 julkaistaan 4.3.2022 yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.exelcomposites.com.

Varsinainen yhtiökokous pidetään 25.3.2022 kello 9:30 Exel Compositesin tiloissa osoitteessa Mäkituvantie 5, 01510 Vantaa. Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain asiamiehen välityksellä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Asiamiesten tulee huolehtia ennakkoon äänestämisestä osakkeenomistajien puolesta.

Yhtiökokouksen jälkeen 25.3.2022 klo 10:00 Exel Composites järjestää osakkeenomistajille virtuaalisen tilaisuuden, jossa esitellään yhtiökokouksen päätökset ja toimitusjohtajan katsaus. Ilmoittautumisohjeet tähän tilaisuuteen löytyvät Exel Compositesin yhtiökokouskutsun C-osiosta kohdasta 5 ja yhtiön internetsivuilta osoitteesta www.exelcomposites.com.

Tiedotustilaisuus

Exel Composites järjestää Q1-Q4 2021 Tilinpäätöstiedotetta käsittelevän tiedotustilaisuuden 15.2.2022 klo 12:30. Tilaisuuteen on tullut etukäteen ilmoittautua.

Vantaalla, 15.2.2022

Exel Composites Oyj
Hallitus

 

Downloads

20220215_FI_Q1-Q4 2021_ph!U7j9!