Hallituksen monimuotoisuusperiaatteet

Päivitetty maaliskuussa 2020
Nimitystoimikunnan tarkistama ja hyväksymä tammikuussa 2024.

Exel Compositesin nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotus yhtiön hallituksen jäseniksi yhtiön voimassa olevan palkitsemispolitiikan puitteissa. Yhtiön hallituksella tulee olla riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan kuuluvissa asioissa.

Monimuotoisen ja tasapainoisen kokoonpanon saavuttamiseksi hallituksen jäsenten valinnassa kiinnitetään huomiota seuraaviin jäsenten henkilökohtaisiin ominaisuuksiin ja taustoihin:

  • Koulutuksellinen tausta
  • Ammatillinen kokemus ja osaaminen
  • Kansainvälinen tausta ja yleinen näkemys
  • Ikä
  • Sukupuoli

Tavoitteena on, että jäseninä on molempia sukupuolia.

Hallituksella tulee myös olla asianomaista kokemusta ja osaamista yhtiön toimintaan liittyvissä vastuullisuusasioissa. Lisäksi vähintään yhdellä hallituksen jäsenellä tulee olla asiantuntemusta laskentatoimesta tai tilintarkastuksesta.

Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja lisäksi vähintään kahden mainittuun enemmistöön kuuluvista jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Muutokset monimuotoisuusperiaatteisiin

Exel Compositesin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävä on tarkistaa ja hyväksyä hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet.

Mikäli muutoksia tehdään, nimitystoimikunnan puheenjohtaja toimittaa tarkistetun ja hyväksytyn version näiden periaatteiden englanninkielisestä versiosta yhtiölle yhdessä kokouspöytäkirjan samassa yhteydessä, kun hän toimittaa yhtiölle nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen kokoonpanoksi.