Ehdolla olevien hallituksen jäsenten esittely

Varsinainen yhtiökokous 10.5.2023

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen hallituksen jäsenet Jouni Heinonen, Petri Helsky, Helena Nordman-Knutson, Jouko Peussa ja Kirsi Sormunen. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Reima Kerttula on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous valitsee Jouni Heinosen hallituksen puheenjohtajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaikki hallituksen jäsenehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, ja ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Jouni Heinonen

Ehdotetaan valittavaksi uudelleen

http://exel_BOD_Helsky

Petri Helsky

Ehdotetaan valittavaksi uudelleen

http://exel_BOD_Nordman_Knutson

Helena Nordman-Knutson

Ehdotetaan valittavaksi uudelleen

http://exel_BOD_Peussa

Jouko Peussa

Ehdotetaan valittavaksi uudelleen

http://exel_BOD_Sormunen

Kirsi Sormunen

Ehdotetaan valittavaksi uudelleen

Syntynyt 1960, DI
Sveitsin ja Suomen kansalainen

Johtava partneri, HVD Partners GmbH
Hallituksessa vuodesta 2022

Omistaa 1 316 yhtiön osaketta (31.12.2022)

Keskeinen työkokemus
Väliaikainen toimitusjohtaja, Exel Composites (lokakuu 2022 – maaliskuu 2023)
Hallituksen puheenjohtaja, Solifos AG
Operating Partner, Humatica AG
Toimitusjohtaja & hallituksen jäsen, Plumettaz SA
Toimitusjohtaja, Gurit Holding AG
COO, Gurit Composite Technologies
Toimitusjohtaja & hallituksen jäsen, Nextrom Holding SA

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät
Hallituksen puheenjohtaja, SAMP Srl
Hallituksen puheenjohtaja, Finnester Oy
Hallituksen jäsen, Astera Solutions GmbH

Riippumattomuus
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Syntynyt 1966, DI, KTM
Suomen kansalainen

Hallituksessa vuodesta 2016

Omistaa 10 184 yhtiön osaketta (31.12.2022)

Työkokemus
Suominen Oyj:n toimitusjohtaja
Metsä Tissue Oyj:n toimitusjohtaja
Metsä Groupin johtoryhmän jäsen
Kemiran johtoryhmän jäsen
Kemiran Aasian ja Tyynenmeren alueen johtaja
Kemiran Paper-segmentin johtaja

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät
Hallituksen jäsen, Algol Chemicals Oy

Riippumattomuus
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Syntynyt 1964, M.Sc (Pol. Sciences), KTM
Suomen kansalainen

Neuvonantaja ja seniorikonsultti, Safir Communication
Hallituksessa vuodesta 2017

Omistaa 9 042 yhtiön osakkeita (31.12.2022)

Työkokemus
Johtaja, partneri, Hallvarsson & Halvarsson
Myyntijohtaja ja vanhempi konsultti, Springtime
Head of Telecom Research, Pareto Öhman
Head of Telecom Research ja partneri, Öhman Fondkommission
Head of Telecom research SEB

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät
Hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, Alimak Group
Hallituksen jäsen, Lexington Group
Hallituksen jäsen, SFF Sveriges Finansanalytikers Förening
Hallituksen jäsen, Royal Academy of Science
Hallituksen jäsen, Nidoco Group

Riippumattomuus
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Syntynyt 1957, tekniikan lisensiaatti
Suomen kansalainen

Hallituksessa vuodesta 2016

Omistaa 10 184 yhtiön osaketta (31.12.2022)

Työkokemus
Director, Innovation & Technology, Ingersoll Rand Compression Technologies
Technology Director, Ingersoll Rand Compressed Air Systems and Services
Engineering Director EMEA, Ingersoll Rand Industrial Technologies
Engineering Director ESA, Ingersoll Rand Industrial Technologies

Riippumattomuus
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Syntynyt 1957, KTM
Suomen kansalainen

Hallituksessa vuodesta 2020

Omistaa 4 441 yhtiön osaketta (31.12.2022)

Työkokemus
Hallituksen jäsen, DNA
Hallituksen jäsen, Talvivaara Oyj
Hallituksen jäsen, Sitra
Hallituksen jäsen, VR Group
Hallituksen jäsen, Neste Oyj
Head of Nokia Bridge, Vice President, CSR, Nokia
Vice President, Sustainability/CSO, Nokia Oyj
Finance Director/CFO, Nokia Americas
Finance Director, Nokia Telecommunications
Group Treasurer, Nokia

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät
Hallituksen jäsen, WithSecure
Hallituksen jäsen, Unicef Finland
Senior Advisor, Directors’ Institute of Finland, DIF
Advisory Board Member, Lappeenranta University of Technology

Riippumattomuus
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista