Sijoittajasuhteiden periaatteet

Exel Composites tuottaa markkinoille jatkuvasti oikeaa ja ajan tasalla olevaa tietoa yhtiön osakkeen hinnanmuodostuksen perustaksi. Tavoitteena on yhtiön tunnettuuden paraneminen, yhtiön profilointi ja sen kiinnostavuuden lisääminen sijoituskohteena.

Exel Composites noudattaa sijoittajaviestinnässään tasapuolisuuden periaatetta ja julkaisee kaiken sijoittajatiedon yhtiön verkkopalvelussa suomeksi ja englanniksi. Exel Composites julkaisee sähköisen vuositilinpäätöksen suomeksi ja englanniksi. Tilinpäätöstiedote ja liiketoiminta- ja puolivuotiskatsaukset julkaistaan suomeksi ja englanniksi yhtiön internetsivuilla. Internetsivuilla voi ilmoittautua pörssitiedotteiden sähköpostilistalle.

Exel Composites järjestää analyytikoille ja medialle tiedotustilaisuuksia tulosjulkistusten ja merkittävien uutisointien yhteydessä. Exel Composites noudattaa kolmenkymmenen päivän hiljaista aikaa ennen tilinpäätöstiedotteen, liiketoiminta-ja puolivuotiskatsausten julkistamista. Muina aikoina analyytikoiden ja sijoittajien kyselyihin vastataan puhelimitse, sähköpostilla ja järjestämällä sijoittajatapaamisia.