Ehdolla olevien hallituksen jäsenten esittely

Varsinainen yhtiökokous 25.3.2022

Yhtiön nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen hallituksen jäsenet Petri Helsky, Reima Kerttula, Helena Nordman-Knutson, Jouko Peussa ja Kirsi Sormunen. Toimikunta ehdottaa myös, että uudeksi jäseneksi valitaan Jouni Heinonen.

Jouni Heinonen (1960) toimii tällä hetkellä konsulttifirma HVD Partnersin johtajavana partnerina Sveitsissä. Aiemmin Jouni Heinonen on toiminut muun muassa sveitsiläisen komposiittivalmistaja Guritin toimitusjohtajana. Hän on koulutukseltaan diplomi-insinööri.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous valitsee uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Reima Kerttulan toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaikki hallituksen jäsenehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, ja ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Exel Compositesin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitys varsinaiselle yhtiökokoukselle, 20.1.2022

http://exel_BOD_Kerttula

Reima Kerttula

Ehdotetaan valittavaksi uudelleen

Jouni Heinonen

Ehdotetaan uudeksi jäseneksi

http://exel_BOD_Helsky

Petri Helsky

Ehdotetaan valittavaksi uudelleen

http://exel_BOD_Nordman_Knutson

Helena Nordman-Knutson

Ehdotetaan valittavaksi uudelleen

http://exel_BOD_Peussa

Jouko Peussa

Ehdotetaan valittavaksi uudelleen

http://exel_BOD_Sormunen

Kirsi Sormunen

Ehdotetaan valittavaksi uudelleen

Syntynyt 1955, DI
Suomen kansalainen

Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2016
Hallituksessa vuodesta 2009

Omistaa 23 618 yhtiön osaketta* (31.12.2021)

* Pitää sisällään henkivakuutuskuoren alla omistetut osakkeet

Työkokemus
Hallituksen jäsen ja osa-omistaja, Amerplast yhtymä
Amerplast yhtymän varatoimitusjohtaja ja osa-omistaja sekä operatiivisten yritysten toimitusjohtaja
Suominen Oyj:n Joustopakkaukset-liiketoiminta-alueen johtaja
Tamfelt Oyj Abp:n toimitusjohtaja
Metso Fabrics Oy:n toimitusjohtaja
Johtaja, Paperi- ja kartonkiliiketoiminta-alue, Metso Paper Oyj

Riippumattomuus
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Syntynyt 1960, DI
Sveitsin ja Suomen kansalainen

Johtava partneri, HVD Partners GmbH

Ei omista yhtiön osakkeita

Keskeinen työkokemus
Hallituksen puheenjohtaja, Solifos AG
Operating Partner, Humatica AG
Toimitusjohtaja & hallituksen jäsen, Plumettaz SA
Toimitusjohtaja, Gurit Holding AG
COO, Gurit Composite Technologies
Toimitusjohtaja & hallituksen jäsen, Nextrom Holding SA

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät
Hallituksen puheenjohtaja, SAMP Srl
Hallituksen puheenjohtaja, Finnester Oy
Hallituksen jäsen, Astera Solutions GmbH

Riippumattomuus
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Syntynyt 1966, DI, KTM
Suomen kansalainen

Suominen Oyj:n toimitusjohtaja
Hallituksessa vuodesta 2016

Omistaa 8 868 yhtiön osaketta (31.12.2021)

Työkokemus
Metsä Tissue Oyj:n toimitusjohtaja
Metsä Groupin johtoryhmän jäsen
Kemiran johtoryhmän jäsen
Kemiran Aasian ja Tyynenmeren alueen johtaja
Kemiran Paper-segmentin johtaja

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät
Hallituksen jäsen, Algol Chemicals Oy

Riippumattomuus
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Syntynyt 1964, M.Sc (Pol. Sciences), KTM
Suomen kansalainen

Neuvonantaja ja seniorikonsultti, Safir Communication
Hallituksessa vuodesta 2017

Omistaa 7 726 yhtiön osakkeita (31.12.2021)

Työkokemus
Johtaja, partneri, Hallvarsson & Halvarsson
Myyntijohtaja ja vanhempi konsultti, Springtime
Head of Telecom Research, Pareto Öhman
Head of Telecom Research ja partneri, Öhman Fondkommission
Head of Telecom research SEB

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät
Hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, Alimak Group
Hallituksen jäsen, Lexington Group
Hallituksen jäsen, SFF Sveriges Finansanalytikers Förening
Hallituksen jäsen, Royal Academy of Science
Hallituksen jäsen, Nidoco Group

Riippumattomuus
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Syntynyt 1957, tekniikan lisensiaatti
Suomen kansalainen

Hallituksessa vuodesta 2016

Omistaa 8 868 yhtiön osaketta (31.12.2021)

Työkokemus
Director, Innovation & Technology, Ingersoll Rand Compression Technologies
Technology Director, Ingersoll Rand Compressed Air Systems and Services
Engineering Director EMEA, Ingersoll Rand Industrial Technologies
Engineering Director ESA, Ingersoll Rand Industrial Technologies

Riippumattomuus
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Syntynyt 1957, KTM
Suomen kansalainen

Hallituksessa vuodesta 2020

Omistaa 3 125 yhtiön osaketta (31.12.2021)

Työkokemus
Hallituksen jäsen, DNA
Hallituksen jäsen, Talvivaara plc
Hallituksen jäsen, Sitra
Hallituksen jäsen, VR Group
Hallituksen jäsen, Neste Oyj
Head of Nokia Bridge, Vice President, CSR, Nokia
Vice President, Sustainability/CSO, Nokia Oyj
Finance Director/CFO, Nokia Americas
Finance Director, Nokia Telecommunications
Group Treasurer, Nokia

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät
Hallituksen jäsen, Unicef Finland
Senior Advisor, Directors’ Institute of Finland, DIF
Advisory Board Member, Lappeenranta University of Technology

Riippumattomuus
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista