Varsinainen yhtiökokous 2022

exel_disclosure_policy

Exel Compositesin varsinainen yhtiökokous pidettiin perjantaina maaliskuun 25. päivänä 2022 kello 9:30 Exel Compositesin tiloissa osoitteessa Mäkituvantie 5, 01510 Vantaa.

Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain asiamiehen välityksellä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Yhtiökokouksen jälkeen 25.3.2022 klo 10:00 Exel Composites järjestettiin osakkeenomistajille virtuaalinen tilaisuus, jossa esiteltiin yhtiökokouksen päätökset ja toimitusjohtajan katsaus.

Yhtiökokouskutsu

Pörssitiedote

15.2.2022

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Pörssitiedote

25.3.2022

Toimitusjohtajan katsaus

Riku Kytömäki

25.3.2022

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja

pdf

25.3.2022

Tärkeitä päivämääriä

Määräaika osakkeenomistajien ehdotuksille asian asettamiseksi asialistalle umpeutui 18.1.2022.

Vastaehdotusten vastaanottaminen päättyy 18.2.2022

Valtakirja- ja äänestysohjemallit saatavilla 22.2.2022

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 22.2.2022

Ennakkokysymysten lähettäminen yhtiölle päättyy 11.3.2022

Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä 15.3.2022

Vastaukset osakkeenomistajien ennakkokysymyksiin 16.3.2022

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyvät 18.3.2022

Valtakirjojen vastaanottaminen päättyy 18.3.2022

Hallintarekisteri-ilmoittautumiset tilapäisesti merkittyinä 22.3.2022

Ilmoittautuminen osakkeenomistajille järjestettävään virtuaaliseen tilaisuuteen päättyy 23.3.2022

Yhtiökokouksen pöytäkirja saatavilla 8.4.2022

Ehdotettu osingonjaon täsmäytyspäivä, ensimmäinen erä 8.9.2022

Ehdotettu osingonjaon maksupäivä, ensimmäinen erä 15.9.2022

Ehdotettu osingonjaon täsmäytyspäivä, toinen erä 8.12.2022

Ehdotettu osingonjaon maksupäivä, toinen erä 15.12.2022

Osakkeenomistajille järjestettävä virtuaalinen tilaisuus

Perjantaina 25.3.2022 klo 10:00

Yhtiökokouksen jälkeen 25.3.2022 klo 10:00 järjestettiin osakkeenomistajille virtuaalinen tilaisuus, jossa esiteltiin yhtiökokouksen päätökset ja toimitusjohtajan katsaus.

Toimitusjohtajan esityksen jälkeen pidettiin kyselytilaisuus.  Tilaisuus pidettiin suomeksi. Toimitusjohtajan esitys on saatavilla ssekä suomeksi että englanniksi yhtiön internetsivuilla Julkaisut-osiossa.